Links, diverse sites en glossaries op het internet:

Ministeries

Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Financiën
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Organisaties en bedrijven

Aedes vereniging van woningcorporaties
Amsterdam School of Real Estate
APG
BNA, Branchevereniging van architectenbureaus
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
Belgisch Bureau voor Normalisatie
Economisch Instituut voor de Bouw
Funda
Het Nieuwe Instituut
Kiwa Nederland
KNB, vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
KNB, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Nationale Hypotheek Garantie
Natuurmonumenten
Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie
NNI, Nederlands Normalisatie-instituut
NEPROM, Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
NVM, Nederlandse Vereniging van makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen
NVTB, Nederlands Verbond Toelevering Bouw
Platform31, kennis van stad en regio
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
SBK, Stichting Bouwkwaliteit
SBRCURnet
SKH, Stichting Keuringsbureau Hout
SOM, NVM Academie voor Vastgoed
Stichting VastgoedCert
SVMNIVO
TNO
Uneto-Vni
Vastgoedmarkt
Vastgoedpro
Vereniging Eigen Huis
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Windesheim
Woonbond
AGS Products BV
Amsterdam Airport Area
Koninklijke BAM Groep
Batenburg Bedrijfshuisvesting
Bettings O.G.
B&O Retail
Colliers
DRS Makelaars
Dynamis
Hanzevast capital
Nadorp Bedrijfsmakelaars
Ping Properties
ProLogis
RSP Makelaars
Schiphol Area Development Company
Troostwijk
WTC Amsterdam

Overheid

Internet Gemeentegids
overheid.nl
rijksoverheid.nl
Troonrede 2018
Troonrede 2018, Engelse vertaling

Samenwerkingsverbanden internationaal

European Association of Real Estate Professions
FIABCI, the International Real Estate Federation
TEGoVA, The European Group of Valuers' Associations
World Properties

Taalgebruik

taaladvies Genootschap Onze Taal
Nederlandse Taalunie
Schrijfwijzer Rijkswaterstaat
English, grammar and usage for the non-expert
The Economist Style Guide
English Style Guide European Commission Directorate-General for Translation

Akten, verdragen, wetten enz.

div. wetsteksten
overheid.nl, wet- en regelgeving diverse wetten in het Nederlands en officiële vertalingen in het Engels
officiële bekendmakingen regelgeving van het Rijk per 1 juli 2009
Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013
Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013, Engelse vertaling
Algemene Wet bestuursrecht
Algemene Wet Bestuursrecht, Engelse vertaling
Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsomstandighedenwet, Engelse vertaling
Wet bodembescherming
Wet bodembescherming, Engelse vertaling
Besluit bodemkwaliteit
Besluit bodemkwaliteit, Engelse vertaling
Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012, Engelse vertaling
Breyne Act, Engelse tekst
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Engelse vertaling
Comptabiliteitswet 2001, vervallen 1 januari 2018
Comptabiliteitswet 2001, vervallen 1 januari 2018, Engelse vertaling
Erfgoedwet
Erfgoedwet, Engelse vertaling
Grondwet Nederland
Grondwet Nederland, Engelse vertaling
toelichting koopakte, EN
Wet op het notarisambt
Wet op het notarisambt, Engelse vertaling
Omgevingswet
Omgevingswet, Engelse vertaling
Rijkswet instelling exclusieve economische zone
Rijkswet instelling exclusieve economische zone, Engelse vertaling
Wet op de ruimtelijke ordening, vervallen 1 juli 2008
Wet op de ruimtelijke ordening, vervallen 1 juli 2008, Engelse vertaling
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Nederlandse tekst
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Engelse tekst

Woordenboeken Engels

Collins
OneLook dictionary search
Catholic Encyclopedia
Colombia Encyclopedia, American Heritage Dictionary of the English Language, Roget's The New Thesaurus, Columbia World of Quotations enz.
Encyclopaedia Britannica
Engelse woordenboeken en woordenlijsten
IATE, gegevensbank vertalers EU
Memidex
Eurovoc Thesaurus
Visual Dictionary

Woordenlijsten Engels

accountancytermen
bouwkundige begrippen, financiering, enz, verklarende woordenlijst Engels
Glossary of Castle Terminology
Legal Dictionary
Glossary of Medieval Art and Architecture
Medieval Glossary
R- en S-zinnen
R-phrases
S-phrases
Glossary of Square Footage Terms
Glossary of terms used in stair building

Woordenlijsten Nederlands

bouwkundige begrippen in beeld
bouwkundige begrippen Mathys bvba
dijken, landaanwinning, water enz., verklarende woordenlijst met Engelse vertalingen
termen funderingsbedrijf
historische, kunsthistorische en godsdienstige termen verklaard
Centraal Bureau voor de Statistiek, begrippenlijst juridische termen
termen Onroerend Erfgoed
spoortermen begrippenlijst
vak- en kunstwoorden
woordenlijst Stichting Menno van Coehoorn ter behoud van voormalige verdedigingswerken
woordenlijst verkeersveiligheid SWOV
Thesaurus Zorg en Welzijn

Woordenlijsten Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands

Betonlexicon
begrippenlijst biomassa uit bossen
glossary Tiles Bricks Europe
woordenboek Cadillac
glaslexicon, o.a. NL-EN
Molinologisch woordenboek
Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, zie bijlage 1, NL
Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, zie Annex 1, EN
woordenlijst Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
PIARC dictionary, roads and road transportation
spoorwegwoordenboek, NL-EN
oude techniek en werktuigbouw, industriële geschiedenis en archeologie, artikelen Nederlands-Engels
technisch vertaalwoordenboek Engels-Nederlands
geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen, o.a. NL en EN
waterbegrippenlijst Lenntech, Nederlands, Engels, Spaans
wiskundewoordenboek, NL-EN, EN-NL