Op het internet treft u vele waardevolle sites en glossaries. De samensteller van het Lexicon heeft de onderstaande voor u verzameld.

Diversen

Answers for business in the Netherlands
Bijbel, met zoekmogelijkheden
Bible, with search possibilities
Belgische Corporate Governance Code 2009, Nederlandse tekst
Belgische Corporate Governance Code 2009, Engelse tekst
Nederlandse Corporate Governance Code, Nederlandse en Engelse tekst, via ‘de code’
Cultural Policy in the Netherlands
Deltawerken Online
nieuwsbrief Eurotopics
The World Factbook of the American Intelligence Service
Engelse vertaling van Nederlandse gedichten
Gedragscode Hypothecaire Financieringen
Gedragscode Hypothecaire Financieringen, Engels
juridisch.nl, zeer diverse juridische informatie
recht.nl, juridische informatie
Clickdocs, UK Legal Documents & Information, met Glossary
Lawlinks, Legal Information on the Internet
Legal Resources in the UK and Ireland
Infolaw: gateway to the UK legal web
591 Amerikaanse modelbrieven
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, the notary
public notary in the Netherlands
Notaris, Civil Law Notary in the Netherlands
the notary
spoedcursus octrooien, NL
spoedcursus octrooien, EN
Plain English Campaign
recht.startpagina.be
vraag en antwoord van Nederlandse vereniging van Rechtskundige Adviseurs
risicokaart, NL en EN
R-zinnen, Nederlands
R-zinnen, Engels
S-zinnen, Nederlands
S-zinnen, Engels
tekst Vlaamse leeuw, Nederlands en Engels
Voorbeeldverklaringen en voorbeeldbrieven
Dick van Zijderveld, Literatuur, Beschouwingen over taal, Woordenlijst Evenwaardig Nederlands

Europa

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Europees arrestatiebevel, Nederlandse tekst
Europees arrestatiebevel, Engelse tekst
Engelstalige tekst over België
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Easy reading corner
Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
Economisch en Sociaal Comité
European Environment Agency
EUR-Lex
Euro
Europa site, meertalig, zeer veel links
Uw Europa, meertalig
Europol
Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling
Europese Grondwet, Nederlandse tekst
Europese Grondwet, Engelse tekst
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Europese Investeringsbank
Justice
officiële documenten van de EU
Bureau voor officiële publicaties
Europese ombudsman
Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs
Europese Stichting voor opleiding
Europees Parlement
Communitair Bureau voor Plantenrassen
Solvit, effectieve probleemoplossing in de interne markt, meertalig
RAPID
Comité van de Regio's
Europese Rekenkamer
SCAD, European Commission Libraries Catalogue
Secretariaat-generaal van de Europese Commissie
Staat van de Unie 2016
Staat van de Unie 2016, Engelse tekst
Uw stem in Europa, meertalig
TED
Europese Unie online
Uw rechten, land per land
Europees Agentschap voor de Veiligheid en de Gezondheid op het Werk
verdragsteksten Europese Unie
EurWORK, European Observatory of Working Life

Grammatica

forum English as a Second Language
grammar and usage for the non-expert
model letters
Using English.com - Learning English as a Second Language

Nieuws

Dutch News
Netherlands Info Service, Dutch News in English
news and information for the expats
Flanders Today, Vlaams nieuws in het Engels
Government.nl, daily news from the Dutch Government
Rechtennieuws.nl, juridisch nieuws, zeer veel links
overzicht Nederlandse kranten
NRC Handelsblad
persberichten van de Vlaamse overheid
persberichten Ministerie van Justitie, Nederlands
persberichten Ministerie van Justitie, Engels
Rijksoverheid
Al-Jazeera
BBC News
Daily Telegraph
The Economist Britain
Economist.com
The Guardian
The Independent
The New York Times
De Standaard
The Sun
The Times
The Washington Post

Onderwijs

woordenlijst Avans Hogeschool, NL-EN
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederlands
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Engels
woordenlijst Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
Nederlands en onderwijs
Organisatie van het onderwijssysteem in België (Vlaamse Gemeenschap), Eurypedia
Organisatie van het onderwijssysteem in België (Vlaamse Gemeenschap), Eurypedia, Engelse tekst
Organisatie van het onderwijssysteem in Nederland, Eurypedia
Organisatie van het onderwijssysteem in Nederland, Eurypedia, Engelse tekst
TESET - Thesaurus voor Onderwijssystemen in Europa
Transmaere onderwijsterminologie Nederlands en Engels
UvA-vertaallijst
VU-termenlijst

Organisaties

Agentschap van de Generale Thesauri van het Ministerie van Financiën
Amnesty International
Amnesty International Nederland
T.M.C. Asser Instituut
Autoriteit Financiële Markten
Koninklijke Bibliotheek
Brandweer
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Centraal Planbureau
Nederlands Centrum Buitenlanders
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Commissariaat voor de Media
producten Bureau voor Dactyloscopische Artikelen, Nederlands en Engels
Code of Practice, Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, Nederlandse en Engelse tekst
Instituut Fysieke Veiligheid
Nederlands Forensisch Instituut
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Gezondheidsraad
jaarverslag 2015 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
jaarverslag 2015 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Engelse vertaling
InnovatieNetwerk
Inspectie SZW
Inspectie van het Onderwijs
KennisRing, informatie over werk, inkomen, gezondheid, zorg en welzijn, recht en regel
Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen
informatie en vertaalde brochures Raad voor de Kinderbescherming
Kamer van Koophandel, Nederlands en Engels, met o.a. registratieformulieren
Koninklijke Marine
De Nederlandsche Bank
Onderwijsraad
Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden
Nederlandse Orde van Advocaten
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Politie
Politie, Nederland
Politie, Nederland: zeer uitgebreid, met o.a. criminaliteit, preventie, verslaving, wetgeving
Raad van State, België
Raad voor Volksgezondheid & Zorg
Raden voor de leefomgeving en infrastructuur
officiële site van de rechterlijke organisatie in Nederland met algemene informatie over recht en een selectie van gerechtelijke uitspraken
Reclassering Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Rijksvastgoedbedrijf
Sociaal-Economische Raad (SER)
Sociaal en Cultureel Planbureau
NSCR, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
VCA
Vluchtelingenwerk Nederland
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
WaarborgHolland
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)
Zorginstituut Nederland
Europese Centrale Bank
Companies House
HM Revenue & Customs
The Insolvency Service
Interpol
The Law Commission
The Law Society of England and Wales
the Metropolitan Police on the Net
International Organization for Migration
European Council on Refugees and Exiles
The London Stock Exchange
UNHCR, the UN Refugee Agency
International Victimology Institute Tilburg

Overheid

De Adviesraad Internationale Vraagstukken, adviezen, Nederlands en Engels onder ‘Publicaties AIV’, ‘Adviezen’
Belastingdienst, met Engelse teksten via ‘English site’
Belastingdienst, Beheerverslag 2011
Belastingdienst, Beheerverslag 2011, Engelse vertaling
Belastingdienst, toelichting C-formulier 2015
Belastingdienst, toelichting C-formulier, Engelse tekst
links naar Belgische instellingen, partijen en kranten
Autoriteit Consument & Markt
Federale Overheidsdienst Financiën
InternetGemeentegids
governments on the www: Netherlands, national institutions, regional institutions, municipal institutions, representations in foreign countries, political parties enz.
website Het Koninklijk Huis
website Het Koninklijk Huis, Engels
website Belgische Monarchie
website Belgische Monarchie, Engels
Openbaar Ministerie
overheid.nl
Federale Politie België
Vlaamse gemeenten en provincies
Regeerakkoord
Regeerakkoord, Engelse vertaling
rijksoverheid.nl
Septemberverklaring 2016 Vlaamse regering
Troonrede 2016
Troonrede 2016, Engelse vertaling
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Vertegenwoordigingen in het buitenland
Provincie Antwerpen
Provincie Henegouwen
Provincie Limburg
Provincie Luik
Provincie Luxemburg
Provincie Namen
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Vlaams-Brabant
Provincie Waals-Brabant
Provincie West-Vlaanderen
Belgische Ambassades
Nederlandse Ambassades
Nederlandse Ambassade België
Belgische Ambassade Denemarken
Belgische Ambassade Duitsland
Belgische Ambassade Frankrijk
Belgische Ambassade Nederland
Belgische Ambassade Oostenrijk
Belgische Ambassade Rusland
Belgische Ambassade Spanje
Belgische Ambassade Verenigd Koninkrijk
Belgische Ambassade Verenigde Staten
Belgische Ambassade Zuid-Afrika
Belgische Ambassade Zweden
Belgische Ambassade Zwitserland
10 Downing Street website
Gov.uk
Guide to Government
Houses of Parliament website
Queen's Speech 1994 - 2016
UK Resilience: links to government and non-government sources on a wide variety of emergencies and crises
Irish Tax and Customs
The White House
United States Department of Defense
United States Department of State

Taalgebruik

buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands
Vaste combinaties met naamvallen
Branch Out, blog Legal English
Mijn Woordenboek.nl
In duidelijk Nederlands: spreken en schrijven voor iedereen
Genootschap Onze Taal
Interinstitutionele schrijfwijzer
Spellingsite
NRC stijlboek
Taalsector België
Taaltelefoon Vlaanderen – Vragen van de week
Taaluilen, taaltips
Taaluniversum, alles over het Nederlands
taalvragen Genootschap Onze taal
taalvragen Schrijf.be
Talennet Engels
Vertaalwoordenboek Bond tegen Leenwoorden
Woordenlijst Nederlandse Taal
Woordhoek NRC
Translation and drafting aids in the European Union languages
Amerikaans-Engels, via ‘Amerikaans vs Brits’
British to American Translator & Dictionary
Dutch word of the day
Hit Parade Of Errors In Grammar, Punctuation, And Style
Guide for Authors
Using English.com - Learning English as a Second Language
BBC Learning English
the Plain English Campaign
The Economist Style Guide
The Guardian, Observer and guardian.co.uk style guide
English Style Guide European Commission Directorate General for Translation

Vertalen

Translating EU texts made easier, links to resources
Proz.com, the Translation Workplace
o.a. informatie over automatisch vertalen, bijzondere links, brancheorganisaties vertalers, vertaaltools, vertaalwoordenboeken
Mijn Engels Woordenboek, met o.a. Engels leren, uitleg grammatica, werkwoorden

Wetten, besluiten, regelingen en verdragen

Belgische wetten en verdragen
Koninklijk Besluit ter uitvoering van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, België, Nederlandse en Engelse tekst
Grondwet België
Grondwet België, Engelse vertaling
Wet op de inrichting van het Rekenhof, België
Wet op de inrichting van het Rekenhof, België, Engelse vertaling
Wet afbreking zwangerschap
Wet afbreking zwangerschap, Engelse vertaling
Akte van Mannheim
Akte van Mannheim, Engelse tekst
Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsomstandighedenwet, Engelse vertaling
Wet auteurscontractenrecht
Wet auteurscontractenrecht, Engelse vertaling
Wet op de bedrijfsorganisatie
Wet op de bedrijfsorganisatie, Engelse vertaling
Algemene wet gelijke behandeling
Algemene wet gelijke behandeling, Engelse vertaling
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, Engelse vertaling
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, Engelse vertaling
Wet tot behoud van cultuurbezit
Wet tot behoud van cultuurbezit, Engelse vertaling
Wet bescherming persoonsgegevens
Wet bescherming persoonsgegevens, Engelse vertaling
Algemene Wet bestuursrecht
Algemene Wet bestuursrecht, Engelse vertaling
Wet bodembescherming
Wet bodembescherming, Engelse vertaling
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Engelse vertaling
Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, Engelse vertaling
Comptabiliteitswet 2001
Comptabiliteitswet 2001, Engelse vertaling
Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, Nederlandse en Engelse tekst
Faillissementswet
Faillissementswet, Engelse vertaling
Wet op het Financieel Toezicht
Wet op het Financieel Toezicht, Engelse vertaling
Besluit financiering rechtspraak 2005
Besluit financiering rechtspraak 2005, Engelse vertaling
Gemeentewet
Gemeentewet, Engelse vertaling
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, Engelse vertaling, vanaf pagina 10
Wet grenzen Nederlandse territoriale zee
Wet grenzen Nederlandse territoriale zee, Engelse vertaling
Besluit grenzen Caribische exclusieve economische zone
Besluit grenzen Caribische exclusieve economische zone, Engelse vertaling
Grondwet Nederland
Grondwet Nederland, Engelse vertaling
Grondwet Sint Maarten
Grondwet Sint Maarten, Engelse vertaling
Grondwet Suriname
Grondwet Suriname, Engelse vertaling
Haagse verdragen
Haagse verdragen, Engelse vertalingen
grondwettelijk-historische teksten in verband met de Nederlanden - texts related to the constitutional history of the Netherlands met o.a. Plakkaat van Verlatinghe en Engelse vertaling, thuisblad van Mathias E. Storme
Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken, Nederlandse en Engelse tekst
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, Engelse vertaling
Verdrag van Prüm, Verdrag tussen ... inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking ...
Verdrag van Prüm, Verdrag tussen ... inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking , Engelse vertaling
Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
Uitvoeringswet Internationaal Strafhof, Engelse vertaling
Kadasterwet
Kadasterwet, Engelse vertaling
Kieswet
Kieswet, Engelse vertaling
Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden, Engelse vertaling
Mededingingswet
Mededingingswet, Engelse vertaling
Mediawet 2008
Mediawet 2008, Engelse vertaling
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Engelse vertaling
Wet Milieubeheer
Wet Milieubeheer, Engelse vertaling
Rijkswet op het Nederlanderschap
Rijkswet op het Nederlanderschap, Engelse vertaling
Wet op het notarisambt
Wet op het notarisambt, Engelse vertaling
Wet op de ondernemingsraden
Wet op de ondernemingsraden, Engelse vertaling
Wet openbaarheid van bestuur
Wet openbaarheid van bestuur, Engelse vertaling
Wet openbare manifestaties
Wet openbare manifestaties, Engelse vertaling
Canadian maritime and admiralty law
Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen
Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen, Engelse vertaling
Opiumwet
Opiumwet, Engelse vertaling
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie, Engelse vertaling
Penitentiaire maatregel
Penitentiaire maatregel, Engelse vertaling
Pensioenwet
Pensioenwet, Engelse vertaling
Provinciewet
Provinciewet, Engelse vertaling
Besluit prudentiële regels Wft
Besluit prudentiële regels Wft, Engelse vertaling
Wet op de Raad van State
Wet op de Raad van State, Engelse vertaling
Wet op de rechterlijke organisatie
Wet op de rechterlijke organisatie, Engelse vertaling
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Engelse vertaling van delen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Instellingsbesluit Restitutiecommissie
Instellingsbesluit Restitutiecommissie, Engelse vertaling
Rijksoctrooiwet 1995
Rijksoctrooiwet 1995, Engelse vertaling
Road Traffic Signs and Regulations in the Netherlands
Wet op de ruimtelijke ordening, vervallen 1 juli 2008
Wet op de ruimtelijke ordening, vervallen 1 juli 2008, Engelse vertaling
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, Engelse vertaling
Wetboek van Strafrecht
gedeeltelijke vertaling Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering, Engelse vertaling
Code Tabaksblat
Code Tabaksblat, Engelse vertaling
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Engelse vertaling
Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts, Nederlandse tekst en Engelse vertaling
Wet toezicht trustkantoren
Wet toezicht trustkantoren, Engelse vertaling
Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen
Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen, Engelse vertaling
Wet veiligheidsrisico’s
Wet veiligheidsrisico’s, Engelse vertaling
Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, Nederlandse en Engelse tekst
Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, Nederlandse en Engelse tekst
Vreemdelingenwet 2000
Vreemdelingenwet 2000, Engelse vertaling
conceptversie Besluit tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de vereenvoudiging en uniformering van regels voor windparken op zee (algemene regels windparken op zee)
conceptversie Besluit tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de vereenvoudiging en uniformering van regels voor windparken op zee (algemene regels windparken op zee), Engelse vertaling
Waterwet
Waterwet, Engelse vertaling
Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005
Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005, Engelse vertaling
Zetelverdrag tussen het Internationaal Strafhof en het Gastland, Nederlandse en Engelse tekst
Act of Settlement, 1701
English Bill of Rights, 1689
Charter of the United Nations
Constitution of the United States, 1787
Government of Wales Act 1998
Handvest van de Verenigde Naties
Human Rights Act 1998
Magna Carta, 1215
Northern Ireland Act 1998
The Petition of Right, 1628
Scotland Act 1998
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Nederlandse tekst
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Engelse tekst
Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen, Nederlandse en Engelse vertaling
Verdrag inzake de rechten van het kind, Nederlandse en Engelse tekst

Woordenboeken en encyclopedieën

Nederlandsch-Engelsch woordenboek voor het assurantiebedrijf
Catholic Encyclopedia
Collins
Computer Dictionary
Woordenboek Dicios Nederlands en Engels
Encyclopaedia Britannica
online etymology dictionary
Colombia Encyclopedia, American Heritage Dictionary of the English Language, Roget's The New Thesaurus, Columbia World of Quotations enz., King James Bible
Engelse juridische woordenboeken en woordenlijsten
Law Dictionary
law.com dictionary
Legal Dictionary
Legal Dictionary
woordenboek Leo, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Chinees en Russisch
maritime dictionary
Medical dictionary
Memidex
OneLook dictionary search
foreign language online dictionaries
Oxford Dictionaries
Meanings and origins of over 2000 English sayings, phrases and idioms
Merriam-Webster
Wikipedia, vrije encyclopedie in o.a. Nederlands en Engels
Wiktionary

Woordenlijsten, glossaria (eentalig)

Afkortingen BOA
Algemeen Nederlands Woordenboek
Economiehulp, uitleg Nederlandse termen
Dick van Zijderveld, woordenlijst evenwaardig Nederlands
financiële begrippenlijst
De Geïntegreerde Taalbank
begrippenlijst geld en geldschepping
grafisch woordenboek
Initiaal- en letterwoorden
juridische termen Centraal Bureau voor de Statistiek
juridische termen Centraal Bureau voor de Statistiek, Engels
Kabeltelefoon
medische woordenlijst
medische woordenlijst, o.a. Nederlands en Engels
onderwijstermen
Oudhollandse termen
Vlaamse Parlementaire begrippenlijst
thesaurus Politiekunde
Politiek jargon
Vertaalwoordenboek Bond tegen Leenwoorden
Vlaams woordenboek
begrippenlijst Infozorg
Thesaurus Zorg en Welzijn
accountancy terms
A Glossary of Archival and Records Terminology
Business dictionary
chartering terms
Glossary Clickdocs, via ‘Legal Glossary’
glossary effecten
Financial Times Lexicon
Fun with Words
glossary of terms used in heraldry
Wayne Magnuson: English idioms, sayings & slang
HM Revenue & Customs Inheritance Tax: Glossary of Terms
Dictionary of Insurance and Risk Management Terms
Internet Marketing Dictionary
investing glossary
Investopedia
the 'Lectric Law Library's Legal Lexicon's Lyceum', termen met verklaringen
Media glossary
medical terminology
Glossary of nautical terms
Glossary of obscure, obsolete, technical and non-English words and phrases
Patent Glossary
the phrase finder
Glossary of railway terminology
Glossary of statistical terms
glossarium Technische begrippen in verband met beveiligingskenmerken en veiligheidsdocumenten in het algemeen
Term life insurance glossary
thesaurus
Translation Glossaries
Travel Industry Dictionary
Typography terms
Dictionary of Vexillology
Michael Quinion’s World Wide Words

Woordenlijsten, glossaria (meertalig)

Anatomie termen Engels-Nederlands
woordenlijst Avans Hogeschool, NL-EN
UBS dictionary on banking, Engels, Duits, Frans, Italiaans
terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden
Multilingual Bookbinding Dictionary, o.a. Nederlands en Engels
meertalige chemische terminologie
computerwoorden.nl, via ‘Woordenlijsten’
woordenlijst confectie
damwoordenboek, NL-FR-EN
DictIndustry, o.a. NL-EN
Eurostat, statistics explained
Vlaams Eurydice rapport 2009
Vlaams Eurydice rapport 2009, Engelse vertaling
Eurydice - 2009 Thesaurus for Education Systems in Europe
EU-terminologie e-marked prepackages
glossary of electoral and related terms
European Environmental Agency, multilingual environmental glossary
EU-terminologie
Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, zie bijlage 1, NL
Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, zie Annex 1, EN
viertalig aanvullend hulpwoordenboek voor Groot-Nederland
handige woorden en zinnen
Heraldic Atlas met 520 illustraties in zes talen waaronder Nederlands en Engels
heraldische termen, o.a. Engels
heraldische termen, o.a. Nederlands en Engels
IATE, gegevensbank vertalers EU
Multilingual Inland Navigation Terminology
IT glossary, Engels-Nederlands
Juridisch woordenboek Nederlands-Engels
meertalige juridische woordenlijst
Kennisconsult begrippenlijst, Nederlands en Engels
meertalige begrippenlijst Landmacht
woordenboek PSO, landmacht
termen landmacht, Engels-Nederlands
woordenlijst Latijn-Nederlands
Latin phrases
Librarylingo, Nederlands-Engels
Logistics glossary, Nederlands-Engels
termen luchtmacht, Engels - Nederlands
termen marine, Engels - Nederlands
medisch woordenboek, NL-EN
Meeting Industry Terminology, o.a. EN-NL
Microsoft Online Terminology and Glossary Search
European Migration Network Asylum and Migration glossary
milieuterminologie, o.a. NL-EN
glossarium modeonderwijs, Nederlands-Engels
muziektermen, Nederlands-Engels en Engels-Nederlands
woordenlijst Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
oftalmologisch woordenboek, o.a. NL-EN
Thesaurus voor Onderwijssystemen in Europa
Politiek jargon
psychoanalytisch woordenboek, NL-EN-DE
TERMIUM Plus, Quebec
PIARC dictionary, roads and road transportation
terminologie Schengen
woordenlijst softwaretermen, EN-NL
spoorwegwoordenboek, Nederlands-Engels
statistische terminologie, meertalige glossary
eurovoc Thesaurus
Nieuwsblad Transport woordenboek
woordenlijst TU Delft
UvA-vertaallijst
het woord van vandaag
woordenlijst verkeersveiligheid SWOV, Engels-Nederlands en Nederlands-Engels
Woordenboek Belgische verzekeringssector
beroepenlijst VOC, Engels-Nederlands
Voices from Holland, woordenlijsten met vertalingen Brits-Engels en Amerikaans-Engels, via ‘Amerikaans vs. Brits’
begrippenlijst Vreemdelingbeleid van Directie Voorlichting Min. VenJ
VU-termenlijst
woordjesleren.nl
Wordbook